Forňr pň legepladsen

Opslagstavlen

Projekt "Levende Allé" - NYT NYT NYT....

 
Vi vil forsat forsøge at skabe lidt ekstra hygge og dialog på vores allé - også i de "mørke" måneder. Derfor barsler bestyrelsen med lidt tiltag hen over vinteren. Det kunne eksempelvis være en aften med fællesspisning i bowlingcentret eller lign.
 
Følg med her på siden... :-)
 
Hilsner fra Bestyrelsen
 
 

GENERALFORSAMLING 2018

 
HUSK HUSK HUSK
Generalforsamling 2018:
 
Den 27.9.2018 Kl. 19.30 - Bowlingcentret Hobro. Der serveres vanen tro en øl eller vand samt lidt smørebrød.
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor
4. Rettidig indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget
6. Valg af bestyrelse. På valg er Mads, Iben og vores suppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
9. Grundejerforeningen byder på kaffe, øl/vand og rullepølsemad.
 
Vi forsøger at blive færdige til kl. 21.
Af hensyn til bestilling af mad, så meld venligst retur med antal deltagere senest d. 20.9 på mail: kirkedalsalle9500@gmail.com
 
Vel mødt - hilsen Bestyrelsen :-)

Container til haveaffald

Containeren opstilles som sædvanligt på friarealet ved nr. 38, - og må kun benyttes til haveaffald. IKKE TOTALRENOVERING AF HAVEN !
Den opstilles/tømmes med månedsinteval 1. Fredag i månederne april, juni, august og oktober.
 
Vores alle sammens "containerlaug" vedligeholder arealet omkring containeren.
 
VEJLEDNING OMKRING BRUG AF CONTAINER
 
1. Kun haveaffald, kompostbar men ikke jord
2. Grene klippes ned til max 1. meter
3. Affaldet tømmes ud så langt fremme som muligt
4. Man rydder op efter sig omkring containeren
5. Må ikke bruges til totalrenovering af haven
 
 

 

Hej Hundelufter !

Vi må konstatere at vi stadigvæk har problemer med hundeefterladenskaber på vores flotte Allé, hvilket kan undre når vi det seneste års tid har haft fokus på problemet. Bestyrelsen vil derfor opfordre alle til at konfrontere hundeluftere der ikke "rydder op" efter sig når der luftes hund på Kirkedals Allé. Er man ked af at konfrontere naboer og eventuelle "overløbere" fra andre veje, er I velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Grundejerforeningen Kirkedal | CVR: 32725465 | Kirkedals AllÚ 10, 9500 Hobro  | Tlf.: 0045 30517789