Forňr pň legepladsen

Opslagstavlen

Havedag 2017...

Havedag Lørdag den 29.4 2017 ! :-)

Vi starter kl. 10.00

 

Gadefest 2017 

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 20.5 2017 - mere info følger!...
 

GENERALFORSAMLING 2016

Generalforsamling 2016:
 
Kl. 19.30 Vi mødes i Bowlingcentret, og der serveres en øl eller vand
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor
4. Rettidig indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget
6. Valg af bestyrelse. På valg er Carsten Hammer og Erik From
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
9. Grundejerforeningen byder på kaffe, øl/vand og rullepølsemad.
 
Vi forsøger at blive færdige til kl. 21.

Container til haveaffald

Containeren opstilles som sædvanligt på friarealet ved nr. 38, - og må kun benyttes til haveaffald. IKKE TOTALRENOVERING AF HAVEN !
Den opstilles/tømmes med månedsinteval 1. Fredag i månederne april, juni, august og oktober.
 
VEJLEDNING OMKRING BRUG AF CONTAINER
 
1. Kun haveaffald, kompostbar men ikke jord
2. Grene klippes ned til max 1. meter
3. Affaldet tømmes ud så langt fremme som muligt
4. Man rydder op efter sig omkring containeren
5. Må ikke bruges til totalrenovering af haven
 
 

 

Hej Hundelufter !

Vi må konstatere at vi stadigvæk har problemer med hundeefterladenskaber på vores flotte Allé, hvilket kan undre når vi det seneste års tid har haft fokus på problemet. Bestyrelsen vil derfor opfordre alle til at konfrontere hundeluftere der ikke "rydder op" efter sig når der luftes hund på Kirkedals Allé. Er man ked af at konfrontere naboer og eventuelle "overløbere" fra andre veje, er I velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Grundejerforeningen Kirkedal | CVR: 32725465 | Kirkedals AllÚ 10, 9500 Hobro  | Tlf.: 0045 30517789