Forňr pň legepladsen

Opslagstavlen

September 2023:

Vi har nu indviet vores nye legeplads. Vi takker for økonomisk støtte til køb af legeplads fra Andelskassen Fonden Himmerland og Sven Nielsen & Herdis Myginds Fond 
 
 

GENERALFORSAMLING

 
HUSK HUSK HUSK
Generalforsamling 2023:
 
Vi afholder generalforsamling torsdag den 28.9.2022 Kl. 18.00 - Teater Restaurenten Hobro

Foreningen sørger for mad og en øl/vand. Vi spiser fra 18.00-18.30

Forslag til behandling på generalforsamlingen sendes til kirkedalsalle9500@gmail.com, og skal være bestyrelsen i hænde senest den 21.9.2022.
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
5. Rettidig indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse. 
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
 
Vi forsøger at blive færdige til kl. 21.
Af hensyn til bestilling af mad, så meld venligst retur med antal deltagere senest d. 20.9 på mail: kirkedalsalle9500@gmail.com
 
Vel mødt - hilsen Bestyrelsen :-)

Container til haveaffald

Containeren opstilles som sædvanligt på friarealet ved nr. 38, - og må kun benyttes til haveaffald. IKKE TOTALRENOVERING AF HAVEN !
Den opstilles/tømmes med månedsinteval 1. Fredag i månederne april, juni, august og oktober.
 
Vores alle sammens "containerlaug" vedligeholder arealet omkring containeren.
 
VEJLEDNING OMKRING BRUG AF CONTAINER
 
1. Kun haveaffald, kompostbar men ikke jord
2. Grene klippes ned til max 1. meter
3. Affaldet tømmes ud så langt fremme som muligt
4. Man rydder op efter sig omkring containeren
5. Må ikke bruges til totalrenovering af haven
 
 

 

Hej Hundelufter !

Vi må konstatere at vi stadigvæk har problemer med hundeefterladenskaber på vores flotte Allé, hvilket kan undre når vi det seneste års tid har haft fokus på problemet. Bestyrelsen vil derfor opfordre alle til at konfrontere hundeluftere der ikke "rydder op" efter sig når der luftes hund på Kirkedals Allé. Er man ked af at konfrontere naboer og eventuelle "overløbere" fra andre veje, er I velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Grundejerforeningen Kirkedal | CVR: 32725465 | Kirkedals AllÚ 48, 9500 Hobro  | Tlf.: 21210189